Koirakurssit
Pallo

ID-koira tunnistaa yksilöllisen ominaishajun.

Tunnistusetsintäkoira (ID-jälkikoira) erottelee ihmisten ominaishajut, jotka ovat yhtä yksilöllisiä kuin sormenjälki tai DNA. Koulutettu tunnistusetsintäkoira kykenee etsimään sille annetun lähtöhajun perusteella oikean ihmisen sekä taajamasta että maastosta. Taitoa voidaan hyödyntää pelastusetsinnässä, mutta tunnistusetsintä ei ole virallinen koemuoto.
Peruskoulutus
Jatkokoulutus

ID-koira

PERUSKOULUTUS

- Hajutunnistuksen alkeet ja tunnistusjäljen perusteiden yleistäminen 

Koulutuksista vastaa: Päivi Romppainen

Tunnistusetsinnän kouluttaminen aloitetaan sisätiloissa hajutunnistusradalla. Tämän jälkeen siirrytään ulkoharjoitteluun ja edetään jäljestämään erilaisilla alustoilla yhä vilkkaammissa ympäristöissä.

Perustason kurssit: Tunnistusetsintä 1 - 3 ja Teemakurssit

TUNNISTUSETSINTÄ 1

- Ihmisen ominaishajun tunnistaminen ja etsintä purkkiradalta sekä sisätiloista

Pääsyvaatimus: Koira osaa odottaa harjoitusvuoroaan autossa.

Kaikkien ryhmien yhteinen teorialuento tiistaina 31.10.2023 klo 18-20.

Koulutusryhmät ovat täynnä, mutta varasijoille voi ilmoittautua. Seuraavat kurssit alkavat tammikuussa 2024.

  1. Maanantai 6.11. – 11.12.2023 klo 18.00 – 19.30, TÄYNNÄ
  2. Maanantai 6.11. – 11.12.2023 klo 19.30 – 21.00, TÄYNNÄ
  3. Tiistai 7.11. – 12.12.2023 klo 18.00 - 19.30, TÄYNNÄ
  4. Tiistai 7.11. – 12.12.2023 klo 19.30 – 21.00, TÄYNNÄ

Tunnistusetsintä 1 -kurssilla koira oppii tunnistamaan sille esitellyn ihmisen hajun purkkiradalta sekä erottelemaan sen muista ihmisten hajuista. Koira oppii etsimään myös annetun lähtöhajun hajuisia esineitä sekä sisätiloista että ulkona asfaltilta. Ohjaaja oppii hyödyntämään koulutuksen perusperiaatteita hajutunnistuskoiran kouluttamisessa sekä suunnittelemaan koiran tason mukaisia harjoituksia. Kurssi edellyttää harjoittelua myös kotona.

Max. 3 koirakkoa/ryhmä.

Hinta: 299 euroa/7 kertaa (Teoria + 6 käytännön harjoituskertaa). Hintaan sisältyy myös Tunnistusetsintäkoirat -kirja sekä harjoitusohjeet jokaisen harjoituskerran jälkeen.

Kurssipaikka: Palopellonkatu 1, Kerava.

Kouluttaja: Päivi Romppainen

Ilmoittautumiset: 

Asfaltti

TUNNISTUSETSINTÄ 2

- Tunnistusjäljestyksen alkeet

Pääsyvaatimus: Tunnistusetsintä 1 tai vastaavat tiedot ja taidot

Koirat oppivat ajamaan jälkeä asfaltilla ja vaihtuvilla alustoilla sekä etsimään jäljellä olevia pieniä esineitä. Harjoittelu tapahtuu isoilla parkkipaikoilla sekä kaduilla Sipoossa ja Keravalla. Kurssi edellyttää harjoittelua myös kotona.

Uusia kursseja tulossa keväälle 2024. Paikat varataan alustavasti syksyn 2023 ja talven 2024 Tunnistusetsintä 1 -kurssin koirakoille, mutta kannattaa ilmoittautua jonottamaan mahdollisia vapautuvia paikkoja.

Kouluttaja: Päivi Romppainen

Ilmoittautumiset:

TUNNISTUSETSINTÄ 3

– Tunnistusjäljen perustyöskentelyn vahvistaminen

Pääsyvaatimus: Tunnistusetsintä 2 tai vastaavat tiedot ja taidot. 

Tunnistusjäljen yleistäminen erilaisiin ympäristöihin sekä jäljen etsiminen osoitetulta alueelta. Koiran esinemotivaation vahvistaminen ja oikean ihmisen tunnistaminen jäljen päässä. Kurssin aikana ohjaaja suunnittelee ja analysoi omia harjoituksiaan kouluttajan avustuksella. Koulutus suunnitellaan yksilöllisesti jokaiselle koirakolle. Erinomainen mahdollisuus jatkaa harrastusta heti Tunnistusetsintä 2 -kurssin jälkeen. Koulutus ensisijaisesti Sipoossa ja Keravalla, mutta myös muut kunnat mahdollisia.

Huomioithan, että saat kurssista parhaan mahdollisen hyödyn harjoittelemalla kurssipäivien välissä myös itsenäisesti kouluttajan ohjeiden mukaan.

3. Maanantai 11.9. – 9.10.2023 klo 18.00 - 19.30, TÄYNNÄ

4. Maanantai 11.9. - 9.10.2023 klo 19.45 - 21.15, TÄYNNÄ

Kouluttaja: Päivi Romppainen

Max. 3 koirakkoa/ryhmä

Hinta 215 euroa/5 kertaa

Ilmoittautumiset: 

TEEMAKURSSIT:

PURKKIRATAHARJOITTELUA KOKENEEMMILLE KOIRAKOILLE

Pääsyvaatimus: Tunnistusetsintä 1-3  tai vastaavat tiedot ja taidot. Koirakolla on jo kokemusta jäljestämisestä.

  1. Tiistai 12.9. – 17.10.2023 klo 18.00 – 19.30, TÄYNNÄ
  2. Tiistai 12.9. – 17.10.2023 klo 19.45 – 21.15, 1 PAIKKA

Kurssi vahvistaa koiran hajuerottelutaitoja, ohjaajan kykyä lukea oman koiransa reaktioita sekä suunnitella ja analysoida harjoituksia. Koulutuksen etenemistä seurataan videoiden ja kirjallisen raportoinnin avulla yhdessä koko ryhmän kanssa. Kurssi edellyttää siis harjoittelua myös kotona.

Kurssin tavoite on päästä kohti vaativimpia purkkirataharjoituksia kuten tyhjän radan etsiminen ja kohdehajun vaihtaminen kesken harjoituksen. Purkkien määrä radalla vaihtelee tehtävän ja koiran resurssien mukaan. Osa harjoituksista tehdään ohjaajalle sokkona. Harjoitukset etenevät kuitenkin kunkin koiran resurssien ja tavoitteiden mukaan.

Max. 3 koirakkoa/ryhmä

Hinta: 260 euroa/6 kertaa

Kurssipaikka: Palopellonkatu 1, Kerava

Kouluttaja: Päivi Romppainen

Ilmoittautumiset: 

NOSTOT JA HAJUEROTTELUHARJOITUKSET JÄLJELLÄ

Pääsyvaatimus: Tunnistusetsintä 3 tai vastaavat tiedot ja taidot.

Kurssin aikana tehdään erilaisia lyhyitä nostoharjoituksia, joissa koira oppii nostamaan oikean jäljen useamman saman ikäisen jäljen sekä koiralle entuudestaan tuttujen ihmisten jälkien joukosta. Ryhmässä tulee olla vähintään neljä koirakkoa, jotta harjoitukset voidaan toteuttaa. Kurssi pidetään Sipoon Nikkilässä.

Kouluttaja: Päivi Romppainen

NOSTOT JA ERILAISET ETSINTÄTAKTIIKAT

Pääsyvaatimus: Tunnistusetsintä 3 tai vastaavat tiedot ja taidot. Koiralla hyvä etsintämotivaatio ja se osaa työskennellä ympäristöissä, joissa on jonkin verran häiriöitä. 

Koira etsii jäljen laajemmalta alueelta, ja jäljen etsimiseen luodaan kestoa. Jokaisella kerralla käytetään erilaista etsintätaktiikkaa, ja koira ajaa lyhyen jäljen. Ohjaaja harjoittelee koiran ohjaamista sekä opettelee lukemaan koiransa reaktioita.

Koulutus pääasiassa Sipoossa ja Keravalla.

  1. Keskiviikko 13.9. – 11.10.2023 klo 18.00 - 19.30, TÄYNNÄ
  2. Keskiviikko 13.9. – 11.10.2023 klo 19.45 – 21.15, TÄYNNÄ

Kouluttaja: Päivi Romppainen

Max. 3 koirakkoa/ryhmä

Hinta 215 euroa/5 kertaa

Ilmoittautumiset: 

Etsintätyö

JATKOKOULUTUS

- Kohti itsenäistä etsintätyöskentelyä

Koulutuksista vastaa: Jenny Koljonen

Koulutukset on suunnattu tunnistusetsinnän alkeet hallitseville koirille ja koiranohjaajille, jotka ovat kiinnostuneita itsenäisemmästäkin etsintätyöstä: kursseilla tehdään myös sokkoetsintäharjoituksia. Yleiset pääsyvaatimukset jatkokoulutuksiin:

Etsintäjatkot 1: Tunnistusetsintä 2 + jonkin verran itsenäistä harjoittelua ja/tai ohjattu peruskurssi.
Etsintäjatkot 2: Etsintäjatkot 1 -tason kurssi
Etsintäjatkot 3: Etsintäjatkot 2 -tason kurssi

Tarkemmat kriteerit löydät kurssikuvauksen yhteydestä. Kysy, jos pohdituttaa:

Iltatreenit

ETSINTÄJATKOT 1: ILTATREENIT

- Sokkoetsinnän perusteita ja nostoharjoituksia

Pääsyvaatimus: Tunnistusetsintä 2. Lisäksi koiranohjaajalla on rutiini erilaisten jälkien tekemiseen (reittikarttojen luku, esineiden laatu ja sijoittelu, aikataulut) ja koiralla riittävän vahva etsintämotivaatio, jotta se kykenee keskittymään ID-jäljen perusteisiin erilaisissa ympäristöissä ja tilanteissa.

Uudet tuttavuudet: valitse tämä kurssi, jos olet kiinnostunut etenemään kohti yhä itsenäisempiä ohjattuja etsintäkoulutuksia. Kurssi on pääsyvaatimus muihin Etsintäjatkoihin.

Sopiva startti itsenäisemmistä sokkoetsinnöistä kiinnostuneille ja tukea konkarikoirakoitten työskentelyn vahvistamiseen. Osa treeneistä on sokkoetsintäharjoituksia, joissa koiranohjaaja harjoittelee omatoimista etsinnän tauottamista, analysointia ja raportointia jo etsinnän aikana niin, että etsintä etenee taloudellisesti ja turvallisesti. Osa on nosto- ja kulmatyöskentelyyn keskittyviä harjoituksia, joissa kouluttaja kulkee koirakon mukana ja koiranohjaajaa tuetaan reagoimaan koiran käytökseen niin, että etsintä etenee. Kurssilla harjoitellaan koirakohtaisesti myös etsintätyöskentelyä toisen koirakon rinnalla: alueilla voi työskennellä samaan aikaan useampi koirakko. Parhaan hyödyn kurssista saa, kun yhteistreenien välissä tekee kotona vähintään yhden kurssiteeman mukaisen jälkiharjoituksen.

Osallistujat tekevät pääsääntöisesti jäljet toisilleen ja toimivat myös kohdehenkilöinä. Huomaathan, että voit välillä olla ensimmäinen jäljentekijä, jolloin paikalla olisi hyvä olla noin 10 minuuttia ennen ryhmän aloitusta. Treenipaikat ovat Porvoo-Sipoo-Helsinki-Vantaa -alueella ja vaihtelevat "metroasemilta metsän siimekseen".

Torstait 17.8. - 7.9.2023

1. RYHMÄ: klo 18 - 19.45, TÄYNNÄ
2. RYHMÄ: klo 19.45 - 21.30, TÄYNNÄ

3-4 koirakkoa/ryhmä

Kouluttaja: Jenny Koljonen

Hinta: 175 euroa/4 kertaa

Ilmoittautumiset:

ETSINTÄJATKOT 1: MAASTOTUPLAT

– Metsään eksyneiden jäljillä päivällä ja illalla

Pääsyvaatimus:Tunnistusetsintä 2. Lisäksi koiranohjaajalla on rutiini erilaisten jälkien tekemiseen (reittikarttojen luku, esineiden laatu ja sijoittelu, aikataulut) ja koiralla riittävän vahva etsintämotivaatio, jotta se kykenee keskittymään ID-jäljen perusteisiin erilaisissa ympäristöissä ja tilanteissa. Kysy, jos pohdituttaa!

”Kadonneiden sienestäjien ja vaeltajien” etsintää Sipoon metsissä. Päivätreenissä pyritään imitoimaan metsässä samoilijan kiemurtelevia, siksakkeina ja ympyröinä kulkevia reittejä. Tavoite on taikoa hajun käyttäytymistä esiin mm. isojen, eri tavoin sijoiteltujen esineiden avulla ja keskittyä tarkkailemaan koirien tapaa työskennellä maa- ja ilmavainulla. Iltatreenissä tehdään koirakoitten mukaan itsenäisempi etsintätehtävä. Alueilla voi työskennellä osittain samanaikaisesti kaksi koirakkoa. Myöhäisemmän ryhmän aikaan päästään treenaamaan etsintää myös pimeässä maastossa. Osallistujat tekevät jäljet toisilleen.

Lauantai 16.9. & torstai 21.9.2023, kurssi on täynnä, mutta varasijalle voi ilmoittautua

1. RYHMÄ: lauantai klo 10-12 & torstai 18-19.45, TÄYNNÄ

2. RYHMÄ: lauantai klo 12-14 & torstai 19.45-21.30, TÄYNNÄ

3-4 koirakkoa/ryhmä

Kouluttaja: Jenny Koljonen

Hinta: 90 euroa/2 treenikertaa

Ilmoittautumiset: 

Tuplatreenit

ETSINTÄJATKOT 2: TUPLATREENIT

- Etsintäkestävyyttä, sokkoetsintää ja kartturihommia

Pääsyvaatimus: Etsintäjatkot 1: Iltatreenit/Päivätreenit

Tuplasti aikaa ja haastetta. Tuplatreeneissä jokaiselle koirakolle tehdään yksi pidempi tai kaksi lyhyempää etsintäharjoitusta. Tuplien tavoite on vahvistaa koirakon itsenäistä työskentelyä, etsintäkestävyyttä ja koiranohjaajan roolia etsintätyössä ja treenisuunnittelussa: erilaisten etsintätaktiikoiden käytölle löytyy tarvetta harjoitusten aikana ja osallistujat voivat toimia kurssin aikana myös karttureina. Etsintä on aina yhteistyötä. Alueilla voi työskennellä useampi koirakko samanaikaisesti.

Tuplat voivat olla sopiva vaihtoehto myös kahden ID-koiran omistajalle: päivän harjoitukset voidaan jakaa niin, että koirat ovat suoritusvuorossa vain kerran. Osallistujat tekevät pääsääntöisesti jäljet toisilleen ja toimivat myös kohdehenkilöinä. Huomaathan, että voit välillä olla ensimmäinen jäljentekijä, jolloin paikalla olisi hyvä olla noin 10 minuuttia ennen ryhmän aloitusta. Treenipaikat ovat noin 50 km sisällä Etelä-Sipoosta ja voivat vaihdella "metroasemilta metsän siimekseen".

1. RYHMÄ: perjantait 29.9. & 13.10. klo 10.30, TÄYNNÄ

2. RYHMÄ: lauantait 11.11. & 25.11. klo 10.30, TÄYNNÄ

Treenien kesto noin 3 - 4,5 h

3-4 koirakkoa/ryhmä

Kouluttaja: Jenny Koljonen

Hinta: 170 euroa/ryhmä

Ilmoittautumiset: 

Tunnistusetsintä

ETSINTÄJATKOT 3: JÄLKIVIISAIDEN KUNTOPIIRI

- Hajutunnistusta rastilta rastille

Pääsyvaatimus: Etsintäjatkot 2: Tuplatreenit 

Sekaisin hajuista. Koulutus on suunnattu tunnistusetsintää pidempään harrastaneille, jotka eivät hajukokeiluja pelkää. Molemmilla koulutuspäivillä on oma paikka ja teema, jotka tarkentuvat lähempänä koulutusta, mutta tehtävien monipuolisuuden ja treenien keston tähden koirakoilta vaaditaan kokemusta ja kestävyyttä. Ohjelmassa on tilanteen ja tunnelman mukaan esine- ja henkilöetsintää lähtöhajulla ja ilman sekä kytkettynä ja vapaana. Oppiminen on sallittua, hauskanpito suositeltavaa.

 

Aika: Lauantait 7.10. & 21.10. klo 10 – 15 välisenä aikana. Kellonajat tarkentuvat lähempänä koulutusta. Aikaa per päivä on hyvä varata noin 3-5 h.

KURSSI ON TÄYNNÄ

Hinta: 180 euroa/2 treenipäivää (mikäli ryhmässä on tilaa: 95 euroa/1 päivä)

Paikka: Koulutuspaikka/-paikat tarkentuvat lähempänä koulutusta, mutta sijaitsevat 50 km säteellä Etelä-Sipoosta.

Kouluttajat: Koulutus järjestetään Jobs for Dogsin ja Koirakoulu Vainun yhteistyönä. Kouluttajina eläintenkouluttajat Jenny Koljonen ja Johanna Pyhtilä, jotka tutustuivat toisiinsa maastolajileirillä vuonna 2010. Sen jälkeen molemmat osallistuivat siviilikoirien ID-pilottikoulutukseen omien koiriensa kanssa ja ovat siitä asti treenanneet yhdessä mm. ”Jälkiviisat”-höntsäpiirissä.

Tiedustelut: 

 

TILAUKSESTA: ID-VALMENNUSRYHMÄ

- Treenipiiri & tukea itsenäiseen harjoitteluun

Pääsyvaatimus: Koirakko hallitsee tunnistusetsinnän perusteet. Koiranohjaaja haluaa treenata tavoitteellisesti ja sitoutuu yhteistreenien välissä treenaamaan yhdessä muiden osallistujien kanssa. 

Valmennusryhmän tavoite on vahvistaa matkaa kohti koirakoitten henkilökohtaisia tavoitteita. Yhteistreenien välissä osallistujat harjoittelevat myös yhdessä itse sopiminaan aikoina ja suunnittelevat treenejä toisilleenkin. Kotiharjoituksia puretaan yhteistreeneissä ja kouluttajan etätuki on käytössä koko kurssin ajan. Varaudu piirtämään treenikarttoja ja analysoimaan harjoituksia.

Kouluttaja: Jenny Koljonen

Tiedustelut: 

Valmennusryhmä järjestetään tilauksesta (3-4 koirakkoa) tai edellisen kauden aikana tulleiden ennakkotiedustelujen perusteella, mikäli sopiva ryhmä saadaan kokoon.  

Jaa tämä sivu: