Tunnistusetsintä (ID)

Tunnistusetsintäkoira (ID-jälkikoira) erottelee ihmisten ominaishajut, jotka ovat yhtä yksilöllisiä kuin sormenjälki tai DNA. Koulutettu tunnistusetsintäkoira kykenee etsimään annetun lähtöhajun perusteella ihmisen niin taajamasta kuin maastostakin kaikkina vuodenaikoina. Taitoa voidaan hyödyntää pelastusetsinnässä, mutta tunnistusetsintä ei ole virallinen koemuoto. Epävirallisesti takaamme kuitenkin, että homma koukuttaa koirakon kuin koirakon.

Kysy myös yksityis- ja paritunteja!

Alkeet: paivi [ät] jobsfordogs.fi 

Jatkot: jenny [ät] jobsfordogs.fi 

TUNNISTUSETSINTÄ 1

- Ihmisten ominaishajujen erottelu

 

Pääsyvaatimus: Koira osaa odottaa harjoitusvuoroaan autossa.

 

Tunnistusetsintä 1 -kurssilla koira oppii tunnistamaan sille esitellyn ihmisen hajun purkkiradalta sekä erottelemaan se muista ihmisten hajuista. Koira oppii etsimään myös annetun lähtöhajun hajuisia esineitä sekä sisätiloista että ulkona asfaltilta. 

1. Maanantaisin 4.11. - 9.12. klo 18.00 – 19.30, TÄYNNÄ

2. Maanantaisin 4.11. - 9.12. klo 19.30 – 21.00, TÄYNNÄ

Max. 3 koirakkoa/ryhmä, mukana saa olla molempien ryhmien ajan.

Hinta: 260 euroa/6 kertaa. Hintaan kuuluu teorialuento, 5 käytännön harjoituskertaa ja Tunnistusetsintäkoirat -kirja

(Ilkka Hormila & Päivi Romppainen). Kurssille voi osallistua myös kuunteluoppilaana. Hinta 130,00 euroa.

Kurssipaikka: Palopellonkatu 1, Kerava, pääosin sisätiloissa.

Kouluttaja: Päivi Romppainen

Ilmoittautumiset: paivi [ät] jobsfordogs.fi

Kurssin ollessa täynnä, kannattaa ilmoittautua jonottamaan peruutuspaikkaa

TUNNISTUSETSINTÄ 2

- Tunnistusjäljestyksen alkeet

Pääsyvaatimus: Tunnistusetsintä 1 tai vastaavat tiedot ja taidot

Koirat oppivat ajamaan jälkeä asfaltilla sekä etsimään jäljellä olevia pieniä esineitä. Harjoittelu tapahtuu isoilla parkkipaikoilla sekä kaduilla Sipoossa ja Keravalla.

Tiedustelut: paivi [ät] jobsfordogs.fi 

JATKOHARJOITTELU: TEEMAKURSSIT

-  Tunnistusetsinnän perusteiden yleistämistä

 

Koulutuksista vastaa Päivi Romppainen

 

---

1.  TUNNISTUSJÄLJEN PERUSTYÖSKENTELYN VAHVISTAMINEN

– Harjoittelua erilaisissa  ympäristöissä.

Pääsyvaatimus: Tunnistusetsintä 2 tai vastaavat tiedot ja taidot.

Tunnistusjäljen yleistäminen erilaisiin ympäristöihin sekä jäljen etsiminen osoitetulta alueelta. Koiran esinemotivaation vahvistaminen, oikean ihmisen tunnistaminen jäljen päässä. Kurssin aikana ohjaaja suunnittelee ja analysoi omia harjoituksiaan kouluttajan avustuksella. Etsinnän apuna käytetään erilaisia karttoja. Koulutus Sipoossa ja Keravalla.

Maanantai 5. – 26.8.2019, yhteensä 4 kertaa

1. Ryhmä klo 18-19.30, TÄYNNÄ

2. Ryhmä klo 19.45-21.15, TÄYNNÄ

Kouluttaja: Päivi Romppainen

3 koirakkoa/ryhmä

Hinta 150 euroa. Jos ryhmissä on tilaa, yksittäiset kerrat 40 euroa.

Ilmoittautumiset: paivi [ät] jobsfordogs.fi

2.  HÄIRIÖITÄ TUNNISTUSJÄLJELLÄ

– Etsintää vilinän keskellä

Pääsyvaatimus: Tunnistusetsintä 2 sekä itsenäistä tai ohjattua harjoittelua. Koira osaa jo lähtöhajun saatuaan lähteä etsimään kohdehajua, seurata jälkeä sekä tunnistaa kohdehenkilön hajuiset esineet. Koiralla on vahva etsintä- sekä  esinemotivaatio ja koira kykenee toimimaan ympäristössä, jossa liikkuu paljon ihmisiä, ajoneuvoja, koiria tai muita eläimiä.

Tunnistusetsintää alueilla, missä on paljon koiraa mahdollisesti häiritseviä tekijöitä, jokaisella kerralla hieman erilaisia. Harjoituksen jälkeen yhteinen analysointi. Etsinnän apuna käytetään karttoja. Koulutus Keravalla, Tuusulassa ja Helsingissä.

Tiistai 6. – 27.8.2019, yhteensä 4 kertaa

1. Ryhmä klo 18-19.30, 1  PAIKKA 

2. Ryhmä klo 19.45-21.15, TÄYNNÄ

Kouluttaja: Päivi Romppainen

3 koirakkoa/ryhmä

Hinta 150 euroa. Jos ryhmissä on tilaa, yksittäiset kerrat 40 euroa.

Ilmoittautumiset: paivi [ät] jobsfordogs.fi

3.  MISTÄ JÄLKI ALKAA?

– Jäljen etsiminen isommalta alueelta.

Pääsyvaatimus: Tunnistusetsintä  2 tai vastaavat tiedot ja taidot. Kurssi soveltuu hyvin Tunnistusetsintä 2 –kurssin jatkoksi, mutta myös jo pidempään harrastaneille. Harjoitukset suunnitellaan yksilöllisesti jokaisen koirakon resurssien mukaan.

Koira etsii jäljen isommalta alueelta eri suuntia tarkastamalla ja lähtee seuraamaan jälkeä sen löydettyään. Nostoharjoituksia muun muassa piha- ja risteysalueilta. Koiran kanssa tarkastetaan myös useita pienempiä alueita, missä ihminen on mahdollisesti liikkunut. Lisäksi jäljen nostaminen usean samanikäisen jäljen joukosta ja kohdehenkilön tunnistaminen jäljen päässä.

Ohjaaja harjoittelee etsintätaktiikkaa sekä opettelee lukemaan koiraansa. Jäljen nostamista seuraa lyhyt jälki, jossa myös esineitä. Harjoituksen päätteeksi yhteinen analysointi.

Maanantai 2. – 23.9.2019, yhteensä 4 kertaa

1. ryhmä klo 18-19.30, TÄYNNÄ
2. ryhmä klo 19.45-21.15, TÄYNNÄ

Koulutus tapahtuu Sipoossa.

Kouluttaja: Päivi Romppainen

Max. 3 koirakkoa/ryhmä

Hinta 150 euroa. Jos ryhmissä on tilaa, yksittäiset kerrat 40 euroa.

Ilmoittautumiset: paivi [ät] jobsfordogs.fi

JATKOHARJOITTELU: ETSINTÄTYÖ 

- Kohti itsenäistä etsintätyöskentelyä

 

Koulutuksista vastaa Jenny Koljonen

 

Etsintätyö 1 -koulutuksien pääsyvaatimus: Tunnistusetsintä 2. Lisäksi koiranohjaajalla on rutiini erilaisten jälkien tekemiseen (reittikarttojen luku, esineiden laatu ja sijoittelu, aikataulut) ja koiralla riittävän vahva etsintämotivaatio, jotta se kykenee keskittymään ID-jäljen perusteisiin (kohdejäljen nosto, hajuvanan seuraaminen, esineiden ja kohdehenkilön ilmaisu) erilaisissa ympäristöissä. 

Etsintätyö 2 -koulutuksien pääsyvaatimus:  Etsintätyö 1 -tason kurssi. Lisäksi suositellaan aktiivista omatoimista treenaamista. Tavoite on tarjota edistyneille tunnistusetsinnän harrastajille mahdollisuus testata taitojaan itsenäisessä etsintäharjoituksessa ja analysoida suorituksia kouluttajan tuella. 

ETSINTÄJATKOT

(Etsintätyö 1)

- Sokkoetsintää ja nostoharjoituksia 

Joka toinen yhteistreeni on itsenäinen sokkoetsintäharjoitus ja joka toinen nosto- ja kulmatyöskentelyyn keskittyvä ohjatumpi harjoitus. Väliviikkoina tehdään kurssiteemoja tukevia kotiharjoituksia: varaudu piirtämään kartat kotitreeneistä. Kurssin tavoite on rakentaa rutiinia itsenäiseen etsintätyöhön. Sokkoharjoitusten tukena tehdään harjoituksia, joissa  vahvistetaan koiran tarkkaa keskittymistä nenätyöhön heti suorituksen alusta asti. Koiranohjaajaa tuetaan erottamaan entistä selvemmin, milloin koira on hajulla ja milloin ei, sekä reagoimaan koiran käytökseen niin, että etsintä etenee. Etsintäalueella voi työskennellä samaan aikaan useampi koirakko.

Osallistujat tekevät pääsääntöisesti jäljet toisilleen ja toimivat myös kohdehenkilöinä. Huomaathan, että voit välillä olla ensimmäinen jäljentekijä, jolloin paikalla olisi hyvä olla noin 10 minuuttia ennen ryhmän aloitusta. Treenipaikat ovat Porvoo-Sipoo-Helsinki-Vantaa -alueella ja vaihtelevat "metroasemilta metsän siimekseen". 

Torstait (joka toinen viikko) 22.8. &, 5.9. & 19.9. & 3.10. & 17.10.

1.  klo 18.00 - 19.45, TÄYNNÄ

2. klo 19.45 - 21.30, TÄYNNÄ

3-4 koirakkoa/ryhmä

Kouluttaja: Jenny Koljonen

Hinta: 185 euroa/5 kertaa. Jos ryhmissä on tilaa: yksittäiset kerrat 40 euroa.

TUPLATREENIT 

(Etsintätyö 1)

- Sokkoetsintää ja etsintäkestävyyttä: kaksi harjoitusta peräkkäin 

Etsintä on aina yhteistyötä. Tuplatreeneissä jokaiselle koirakolle tehdään kaksi harjoitusta, joista toinen on sokkoetsintä ja toinen ohjatumpi harjoitus. Tavoite on vahvistaa koirakon itsenäistä työskentelyä, etsintäkestävyyttä ja koiranohjaajan roolia etsintätyössä. Myös kartturin rooli tulee tutuksi. Tuplat voivat olla sopiva vaihtoehto myös kahden ID-koiran omistajalle: päivän harjoitukset voidaan jakaa niin, että koirat ovat suoritusvuorossa vain kerran. 

Osallistujat tekevät pääsääntöisesti jäljet toisilleen ja toimivat myös kohdehenkilöinä. Huomaathan, että voit välillä olla ensimmäinen jäljentekijä, jolloin paikalla olisi hyvä olla noin 10 minuuttia ennen ryhmän aloitusta. Treenipaikat ovat Porvoo-Sipoo-Helsinki-Vantaa -alueella ja vaihtelevat "metroasemilta metsän siimekseen". 

RYHMÄ 1: Keskiviikot 21.8. & 28.8. 18.00-> TÄYNNÄ

RYHMÄ 2: Perjantait 13.9. & 27.9. klo 10.30 -> TÄYNNÄ

RYHMÄ 3: Lauantait 14.9. & 28.9. klo 10.30 -> TÄYNNÄ

RYHMÄ 4: Perjantait 11.10. & 25.10. klo 10.30 -> TÄYNNÄ

RYHMÄ 5: Lauantait 12.10. & 26.10. klo 10.30 -> TÄYNNÄ

3-4 koirakkoa/ryhmä

Yhden treenikerran kesto noin 3-4,5 h

Kouluttaja: Jenny Koljonen

Hinta: 150 euroa/2 kertaa. Jos ryhmissä on tilaa: yksittäiset kerrat 80 euroa.

Ilmoittautumiset: jenny [ät] jobsfordogs.fi

​PARIPURKIT

(Etsintätyö 1)

- Rauhoittumista ja hajutunnistusta sisätilassa toisen koirakon seurassa

Paritunteina varattavien koulutusten tavoite on vahvistaa koiran keskittymistä työn tekoon ympäristötekijöistä huolimatta. Kun koira ei ole suoritusvuorossa purkkiradalla, se opettelee omalle paikalle rauhoittumista samassa pienessä koulutustilassa kuin suorituksessa oleva koira. Hajutunnistusharjoituksia purkkirataa hyödyntäen vaikeutetaan koirien mukaan. Huomaathan, että sisätilakoulutukseen ei voi osalistua koiran kanssa, jolla on juoksut. 

Hinta 80 euroa/2 kertaa

2 koirakkoa/ryhmä

Paikka: Koiraamo, Gesterby – Sipoo

Aika: tilauskurssi, aikoja varattavissa syys-joulukuussa.

Kouluttaja: Jenny Koljonen

Varaukset yhdessä toisen koirakon kanssa: jenny [ät] jobsfordogs.fi

Jos sinulla ei ole paria, laita viestiä: ehkä sellainen löydetään yhdessä. Paripurkit voivat sopia myös kahden saman perheen koiran yhtäaikaiseen treenaamiseen. Hinta tällöin 70 euroa/koira (koko kurssi 140 euroa/2 kertaa). Kysy lisää, jos hajutunnistuksen yksityisopetus kiinnostaa.

VALMENNUSRYHMÄT

(Etsintätyö 1)

- Tavoitteellista ja intensiivistä treenaamista 

Valmennusryhmä sopii koiranohjaajille, jotka haluavat kauden ajan keskittyä intensiivisemmin tietyn tunnistusetsinnän osa-alueen vahvistamiseen tai jotka kaipaavat kotiharjoitteluunkin enemmän suunnitelmallisuutta ja seurantaaLisäksi vaaditaan halua määritellä kauden tavoite sekä dokumentoida ja analysoida omaa treenaamista yhdessä. Jokaiselle osallistujalle määritellään kouluttajan tuella henkilökohtainen tavoite ja laaditaan koulutussuunnitelma, jota kauden aikana tarkennetaan. Osallistujat pitävät treenipäiväkirjaa ja kouluttajan etätuki on käytössä koko kauden ajan. Yhteistreenejä myös kuvataan. Valmennusryhmästä saa parhaan hyödyn, jos omatoimiseen treenaamiseen sitoutuu vähintään kerran viikossa. 

Kouluttaja: Jenny Koljonen             

Seuraava Valmennusryhmä starttaa keväällä 2020. Ryhmä on alustavasti täynnä, mutta paikkoja kannattaa tiedustella.                                                                            

Tiedustelut: jenny [ät] jobsfordogs.fi