Tunnistusetsintä (ID)

Tunnistusetsintäkoira (ID-jälkikoira) erottelee ihmisten ominaishajut, jotka ovat yhtä yksilöllisiä kuin sormenjälki tai DNA. Koulutettu tunnistusetsintäkoira kykenee etsimään annetun lähtöhajun perusteella ihmisen niin taajamasta kuin maastostakin kaikkina vuodenaikoina. Taitoa voidaan hyödyntää pelastusetsinnässä, mutta tunnistusetsintä ei ole virallinen koemuoto. Epävirallisesti takaamme kuitenkin, että homma koukuttaa koirakon kuin koirakon.

Alkeet: paivi [ät] jobsfordogs.fi 

Jatkot: jenny [ät] jobsfordogs.fi 

TUNNISTUSETSINTÄ 1

- Ihmisten ominaishajujen erottelu

Pääsyvaatimus: Koira osaa odottaa harjoitusvuoroaan autossa.

Tunnistusetsintä 1 -kurssilla koira oppii tunnistamaan sille esitellyn ihmisen hajun purkkiradalta sekä erottelemaan se muista ihmisten hajuista. Koira oppii etsimään myös annetun lähtöhajun hajuisia esineitä sekä sisätiloista että ulkona asfaltilta. 

Tiedustelut: paivi [ät] jobsfordogs.fi

TUNNISTUSETSINTÄ 2

- Tunnistusjäljestyksen alkeet

Pääsyvaatimus: Tunnistusetsintä 1 tai vastaavat tiedot ja taidot

Koirat oppivat ajamaan jälkeä asfaltilla sekä etsimään jäljellä olevia pieniä esineitä. Harjoittelu tapahtuu isoilla parkkipaikoilla sekä kaduilla Sipoossa ja Keravalla.

1. KURSSI: Varattu ensisijaisesti syksyn 2018 Tunnistusetsintä 1 -kurssilaisille.

Maanantaisin 18.3. – 29.4.2019 klo 18.00-19.30. Huom, treenejä ei pääsiäisenä 22.4.  

Maanantaisin 18.3. – 29.4.2019 klo 19.30-20.00. Huom, treenejä ei pääsiäisenä 22.4.  

Kouluttaja: Päivi Romppainen

Yhteensä 6 kertaa. Hinta 220,00 euroa.

2. KURSSI: Varattu ensisijaisesti kevään 2019 Tunnistusetsintä 1 -kurssilaisille

Maanantaisin 6.5. – 10.6.2019 klo 18.00-19.30

Maanantaisin 6.5. -10.6.2019 klo 19.30-21.00

Kouluttaja: Päivi Romppainen. Ilkka Hormila seuraa koirakoiden edistymistä olemalla mukana muutamissa harjoituksissa kurssin aikana.

Yhteensä 6 kertaa. Hinta 230,00 euroa. Kurssille voi osallistua myös kuunteluoppilaana. Hinta 130,00 euroa. Max. 2 kuunteluoppilasta/ryhmä.

Tiedustelut: paivi [ät] jobsfordogs.fi 

ETSINTÄJATKOT

- Etsintätyön perusteiden vahvistamista

Pääsyvaatimus: Tunnistusetsintä 2 tai vastaavat tiedot ja taidot

Etsintäjatkojen tavoite on vahvistaa koiran etsintämotivaatiota ja koiranohjaajan koiranlukutaitoa ID-jäljen perusteiden (kohdejäljen nosto, hajuvanan seuraaminen, esinemotivaatio sekä esineiden ja kohdehenkilön ilmaisu) vahvistamisen kautta. Myös reittikartat ja itsenäinen jälkien teko tulevat viimeistään nyt tutuiksi. Pääsääntöisesti harjoittelemme Sipoossa. Osallistujat tekevät jäljet toisilleen. Huomaathan, että voit välillä olla ensimmäinen jäljentekijä, jolloin paikalla olisi hyvä olla noin 10 minuuttia ennen ryhmän aloitusta.  

Torstait 4.4., 11.4. ja 25.4.

1. ryhmä, klo 17.45 - 19.30, TÄYNNÄ
2. ryhmä, klo 19.30 - 21.15, TÄYNNÄ

3-4 koirakkoa/ryhmä

Kouluttaja: Jenny Koljonen

Hinta: 115 euroa/3 kertaa. Jos ryhmissä on tilaa: yksittäiset kerrat 40 euroa.

Ilmoittautumiset: jenny [ät] jobsfordogs.fi

TUNNISTUSETSINNÄN TUPLATREENIT

- Kohti sokkoetsintää: kaksi harjoitusta yhtenä päivänä

Pääsyvaatimus:  Tunnistusetsintä 2. Lisäksi koiranohjaajalla on rutiini erilaisten jälkien tekemiseen (reittikarttojen luku, esineiden laatu ja sijoittelu, aikataulut) ja koiralla riittävän vahva etsintämotivaatio, jotta se kykenee keskittymään ID-jäljen perusteisiin (kohdejäljen nosto, hajuvanan seuraaminen, esineiden ja kohdehenkilön ilmaisu) erilaisissa ympäristöissä.

Suositellaan: Koiranohjaajille, joka haluavat kehittyä kohti itsenäistä etsintätyötä. Tuplat voivat olla sopiva vaihtoehto myös kahden ID-koiran omistajalle: päivän harjoitukset voidaan jakaa niin, että koirat ovat suoritusvuorossa vain kerran.

Etsintä on aina yhteistyötä. Tuplatreeneissä jokaiselle koirakolle tehdään kaksi harjoitusta, joista toinen on sokkoetsintä ja toinen ohjatumpi harjoitus. Tavoite on vahvistaa koirakon itsenäistä työskentelyä, etsintäkestoa ja koiranohjaajan roolia etsintätyössä. Myös kartturin rooli tulee tutuksi. Osallistujat tekevät pääsääntöisesti jäljet toisilleen ja toimivat myös kohdehenkilöinä. Treenipaikat ovat Porvoo-Sipoo-Helsinki-Vantaa -alueella ja voivat vaihdella "metroasemilta metsämaastoon".

RYHMÄ 3: Perjantai 8.3. & 12.4. klo 10.30 -> TÄYNNÄ

RYHMÄ 4: Lauantait 6.4. & 27.4. klo 10.30 -> TÄYNNÄ

RYHMÄ 5: Keskiviikot 8.5. & 22.5 18.00 -> TÄYNNÄ

RYHMÄ 6: Torstait 2.5. & 23.5. klo 18.00 -> TÄYNNÄ

RYHMÄ 7: Perjantait 3.5. & 17.5. klo 10.30 -> 2 PAIKKAA 

3-4 koirakkoa/ryhmä

Yhden treenikerran kesto 3-4,5 h

Kouluttaja: Jenny Koljonen

Hinta: 150 euroa/2 kertaa. Jos ryhmissä on tilaa: yksittäiset kerrat 80 euroa.

Ilmoittautumiset: jenny [ät] jobsfordogs.fi

PARIPURKIT

- Rauhoittumista ja hajutunnistusta sisätilassa toisen koiran seurassa

Pääsyvaatimus: Tunnistusetsintä 2

Suositellaan: koiranohjaajille, jotka haluavat vahvistaa treenirutiinia myös toisen koiran läsnä ollessa.

Kurssin tavoite on vahvistaa koiran keskittymistä työn tekoon ympäristötekijöistä huolimatta. Kun koira ei ole suoritusvuorossa purkkiradalla, se opettelee omalle paikalle rauhoittumista samassa pienessä koulutustilassa kuin suorituksessa oleva koira. Hajutunnistusharjoituksia purkkirataa hyödyntäen vaikeutetaan koirien mukaan.

1. Keskiviikot 17.4. & 24.4. klo 11 – 12, TÄYNNÄ

2. Keskiviikot 17.4. & 24.4. klo 19 – 20, TÄYNNÄ

3. Torstait 9.5. & 16.5 klo 11 – 12, TÄYNNÄ

4. Torstait 9.5. & 16.5. klo 19 – 20, 1 PAIKKA VAPAANA

Hinta 80 euroa/2 kertaa. Jos ryhmissä on tilaa: yksittäiset kerrat 45 euroa/h

2 koirakkoa/ryhmä

Paikka: Koiraamo, Gesterby – Sipoo, tarkat saapumisohjeet kurssikirjeessä

Kouluttaja: Jenny Koljonen

Ilmoittautumiset yksin tai yhdessä toisen koirakon kanssa: jenny [ät] jobsfordogs.fi

​Huomaathan, että jos koiran juoksut sattuvat kurssin kanssa samaan aikaan, se ei valitettavasti voi osallistua sisätilakoulutukseen. Sovitaan tällöin korvauskerroista.​

Teemakurssit

 

2. ILMAISU KUNTOON

Pääsyvaatimus: Tunnistusetsintä 1- ja 2 –kurssit. Koira osaa jo lähtöhajun saatuaan lähteä etsimään hajua ja seuraamaan jälkeä ympäristöissä, joissa on jonkin verran häiriöitä. Koiralla on hyvä etsintämotivaatio.  

Tiistai 2. – 23.4.2019

1. Ryhmä klo 18.00 – 19.30, 1 PAIKKA
2. Ryhmä klo 19.45 – 21.15, 1 PAIKKA

Kurssin aikana koiralle koulutetaan ilmaisukäytös, joka ketjutetaan esine-etsintään. Kurssin aikana vahvistetaan koiran nopeaa ja omaehtoista esineen ilmaisemista jäljellä erilaisissa ympäristöissä.

Kouluttaja: Päivi Romppainen

Max. 3 koirakkoa/ryhmä

Hinta 148 euroa

 

 3. TUNNISTUSETSINNÄN YLEISTÄMINEN

Pääsyvaatimus: Tunnistusetsintä 1- ja 2 -kurssit. Koira osaa jo lähtöhajun saatuaan lähteä etsimään hajua ja sen löytäessään seuraamaan jälkeä ympäristöissä, joissa on jonkin verran häiriöitä.

Tiistai 7.5. – 11.6.2018, yhteensä 5 kertaa. Harjoitusjakson aikana tulee yksi viikko jäämään väliin. Ajankohta tarkentuu alkuvuodesta 2019.

1. ryhmä klo 18-19.30, 1 PAIKKA
2. ryhmä klo 19.45-21.15, TÄYNNÄ

Kurssi soveltuu hyvin muun muassa Tunnistusetsintä 2-kurssin jatkoksi sekä kaikille niille, jotka haluavat vahvistaa koiran maavainuista työskentelyä maanpinnan vaihtumisesta huolimatta. Etsintätyöskentelyä yleistetään erilaisiin ympäristöihin. Kurssin aikana ohjaaja suunnittelee ja analysoi omia harjoituksiaan kouluttajan avustuksella.

Kouluttaja: Päivi Romppainen

Max. 3 koirakkoa/ryhmä

Hinta 185 euroa

Ilmoittautumiset: paivi [ät] jobsfordogs.fi

 

4. NOSTOT -  JÄLJEN TAI HAJULÄHTEEN ETSIMINEN ISOMMALTA ALUEELTA

Pääsyvaatimus: Tunnistusetsintä 1- ja 2 –kurssit. Koira osaa jo lähtöhajun saatuaan lähteä etsimään hajua ja seuraamaan jälkeä  ympäristöissä, joissa on jonkin veran häiriöitä. Koiralla on hyvä etsintämotivaatio.  

Keskiviikko 22.5. – 12.6.2019, yhteensä 4 kertaa

1. ryhmä klo 18-19.30, 2 PAIKKAA
2. ryhmä klo 19.45-21, 2 PAIKKAA

Koira etsii hajulähdettä isommalta alueelta, jossa etsittävä ihminen on viimeksi nähty. Hajulähde voi olla jäljen päässä oleva ihminen, pelkkä jälki tai alueella olevien esineiden etsimistä. Nostoharjoituksiin kuuluu myös kaksoissokkoharjoitus, jossa ei ohjaaja eikä kouluttaja tiedä etsittävän ihmisen olinpaikkaa.

Ohjaaja harjoittelee etsintätaktiikan luomista, koiran ohjaamista sekä opettelee lukemaan koiraansa. Koulutus tapahtuu Sipoossa ja Keravalla.

Kouluttaja: Päivi Romppainen

Max. 3 koirakkoa/ryhmä

Hinta 148 euroa

Ilmoittautumiset: paivi [ät] jobsfordogs.fi

KESÄTUPLAT

-  Vanhaa ja uutta jälkeä: treenit peräkkäisinä päivinä

Pääsyvaatimus: Tunnistusetsintä 2 

Suositellaan: Vanhemman jäljen (7 h-13 h) ajosta kiinnostuneiden lisäksi heille, jotka haluavat päästä leiritunnelmaan. Lunasta tällöin ilta- tai päiväryhmän lisäksi vielä perjantai-illan ja lauantai-aamun treenit: useamman treenipäivän aikana voit nähdä, miten koirasi jaksaa ja kehittyy tiiviimmässä treenitahdissa.

Kesäkuun Tuplatreenien toisena päivänä tehdään vanhemman jäljen ajoharjoitus ja toisen päivän teemat tarkentuvat osallistujien mukaan. Treenipaikat ovat Sipoossa ja sen lähialueilla sekä taajamassa että maastossa. Varauduthan ensimmäisenä päivänä treenien hieman pidempään kestoon: tällöin tehdään jäljet seuraavaa treeniä varten vanhenemaan.

1. ILTARYHMÄ: ke 12.6. & to 13.6. klo 19.00 - n. 21.00, TÄYNNÄ

2. AAMURYHMÄ:  to 13.6. & pe 14.6. klo 10.00 - n. 12.00, TÄYNNÄ

3. ILTA&AAMURYHMÄ: pe 14.6. klo 19.00 - n. 21.00 & la 15.6. Klo 10.00 -12.00, TÄYNNÄ

Huom! Varauduthan siihen, että jos on kovin lämmin, treenejä siirretään aamulla aikaisemmaksi ja illalla myöhäisemmäksi.

Kouluttaja: Jenny Koljonen

4 koirakkoa/ryhmä

Hinta 80 euroa/ryhmä (2 treenikertaa) TAI 150 euroa/2 ryhmää (4 treenikertaa)

Ilmoittautumiset: jenny [ät] jobsfordogs.fi

ANALYSOINTIA JA SUNNUNTAIBRUNSSI

Pääsyvaatimus: Tunnistusetsintä 1- ja 2 –kurssit sekä 1-2 tunnistusetsinnän teemakurssia ja itsenäistä harjoittelua. Koiralla on kiitettävä etsintämotivaatio ja se kykenee työskentelemään keskittyneesti.

Lauantai 8.6. klo 10 – 14, Tunnistusetsintä harjoitukset, jotka videoidaan (Sipoo/Kerava)

Sunnuntai 9.6. klo 11 – 14, Brunssi ja videoiden analysointi Sipoossa. Koirat jäävät kotiin.

TÄYNNÄ

Harjoitusten analysoiminen videoilta keskittyy ohjaajan työskentelyn havainnoimiseen ja koiran käyttäytymisen tulkitsemiseen sunnuntaibrunssin äärellä. 

Max. 6 koirakkoa

Hinta 75 euroa

Ilmoittautumiset: paivi [ät] jobsfordogs.fi

VALMENNUSRYHMÄT

- Tavoitteellista ja intensiivistä treenaamista 

Pääsyvaatimus:  Tunnistusetsintä 2 ja vähintään yksi tunnistusetsinnän jatkokurssi. Lisäksi vaaditaan halua määritellä kauden tavoite sekä dokumentoida ja analysoida omaa treenaamista yhdessä.

Valmennusryhmä sopii koiranohjaajille, jotka haluavat kauden ajan keskittyä intensiivisemmin tietyn tunnistusetsinnän osa-alueen vahvistamiseen tai jotka kaipaavat kotiharjoitteluunkin enemmän suunnitelmallisuutta ja seurantaaJokaiselle osallistujalle määritellään kouluttajan tuella henkilökohtainen tavoite ja laaditaan koulutussuunnitelma, jota kauden aikana tarkennetaan. Osallistujat pitävät treenipäiväkirjaa ja kouluttajan etätuki on käytössä koko kauden ajan. Yhteistreenejä myös kuvataan. Valmennusryhmästä saa parhaan hyödyn, jos omatoimiseen treenaamiseen sitoutuu vähintään kerran viikossa. Kouluttaja: Jenny Koljonen                                                                                         

Tiedustelut: jenny [ät] jobsfordogs.fi