Tunnistusetsintä (ID)

Tunnistusetsintäkoira (ID-jälkikoira) erottelee ihmisten ominaishajut, jotka ovat yhtä yksilöllisiä kuin sormenjälki tai DNA. Koulutettu tunnistusetsintäkoira kykenee etsimään annetun lähtöhajun perusteella ihmisen niin taajamasta kuin maastostakin kaikkina vuodenaikoina. Taitoa voidaan hyödyntää pelastusetsinnässä, mutta tunnistusetsintä ei ole virallinen koemuoto. Epävirallisesti takaamme kuitenkin, että homma koukuttaa koirakon kuin koirakon.

TUNNISTUSETSINTÄ 1 & 2

- Ihmisten ominaishajujen erottelu ja tunnistusjäljestys

Pääsyvaatimus: Koira osaa odottaa harjoitusvuoroaan autossa. Lisäksi suositellaan Jäljestyksen perusteet -kurssia tai vastaavia tietoja ja taitoja.

 

Torstait 25.10. (teoria sisätiloissa), 8.- 29.11. (käytännön harjoittelu sisätiloissa) ja 13.12. (käytännön harjoittelu ulkona)

klo 17.30 – 19.30

KEVÄT 2019:

Torstait 21.2. – 21.3. 2019 (käytännön harjoittelu ulkona, 4 kertaa tänä aikana: sovitaan ryhmän kanssa tarkat päivät) klo 17.30 – 19.30

TÄYNNÄ

Yhdistetyn Tunnistusetsintä 1 & 2 -kurssin ensimmäisessä vaiheessa koira opetetaan erottelemaan ihmisten ominaishajut toisistaan sekä etsimään annetun lähtöhajun hajuisia esineitä. Toisessa vaiheessa siirrytään tunnistusjäljestysharjoituksiin erilaisissa ympäristöissä ja erilaisilla pinnoilla. Harjoituksissa edetään koirakoiden mukaan, mutta suositeltava tausta jo sisätilaharjoituksiin on Jäljestämisen perusteet -kurssi tai vastaavat tiedot ja taidot jäljestämisestä. Kurssi on tavanomaisia alkeiskursseja (kts. alla) tiiviimpi.

4 koirakkoa

Hinta: 390 euroa/10 kertaa (teoria + 9 käytännön harjoituskertaa)

Kurssipaikat: Palopellonkatu 1, Kerava (sisäharjoittelu), ulkoharjoittelu eri ympäristöissä (Sipoo – Kerava – Vantaa)

Kouluttaja: Jenny Koljonen

Ilmoittautumiset: jenny [ät] jobsfordogs.fi

Kurssi on täynnä, mutta ilmoittaudu ihmeessä varasijalle tai kuunteluoppilaaksi.  

TUNNISTUSETSINTÄ 1

- Ihmisten ominaishajujen erottelu

Pääsyvaatimus: Koira osaa odottaa harjoitusvuoroaan autossa.

1. Maanantaisin 5.11. - 10.12.2018 klo 18.00 – 19.30

2. Maanantaisin 5.11. - 10.12.2018 klo  19.30 – 21.00, 1 PAIKKA

Tunnistusetsintä 1 -kurssilla koira oppii tunnistamaan sille esitellyn ihmisen hajun purkkiradalta sekä erottelemaan se muista ihmisten hajuista. Koira oppii etsimään myös annetun lähtöhajun hajuisia esineitä sekä sisätiloista että ulkona asfaltilta. 

Max. 3 koirakkoa/ryhmä, mukana saa olla molempien ryhmien ajan.

Hinta: 240 euroa/6 kertaa (Teoria + 5 käytännön harjoituskertaa).

Kurssille voi osallistua myös kuunteluoppilaana. Hinta 120,00 euroa.

Kurssipaikka: Palopellonkatu 1, Kerava, pääosin sisätiloissa.

Kouluttaja: Päivi Romppainen

Ilmoittautumiset: paivi [ät] jobsfordogs.fi

TUNNISTUSETSINTÄ 2

- Jälkityön alkeet

Pääsyvaatimus: Tunnistusetsintä 1 tai vastaavat tiedot ja taidot

Kevät 2019: Alustavasti varattu syksyn 2018 Tunnistusetsintä 1 -kurssilaisille

Tunnistusetsinnän toisessa vaiheessa koira opetetaan etsimään lähtöhajun hajuisia esineitä ja seuraamaan jälkeä ulkona. Jäljestys aloitetaan asfaltilla. Kurssipaikka vaihtelee koirien edistymisen mukaan. Pääasiassa harjoittelemme akselilla Sipoo - Kerava - Vantaa.

Kouluttaja: Päivi Romppainen

Ilmoittautumiset: paivi [ät] jobsfordogs.fi

TUNNISTUSETSINNÄN JATKOKOULUTUS

 

Jatkokoulutusten tavoite on tukea koirakoitten itsenäistä harjoittelua. Pääsyvaatimuksena kurssseille on vähintään Tunnistusetsintä 1 & 2 -kurssien suorittaminen tai vastaavat tiedot ja taidot. Huomaathan, että koiran tulee kyetä odottamaan treenien ajan autossa: jokainen osallistuja on vuorollaan jäljentekijä ja aikaa menee aina myös harjoitusten purkuun. Varaudu siis olemaan paikalla koko treenivuoron ajan. Tutustu koulutuksiin alla ja kysy kouluttajalta tarvittaessa lisää!

 

ETSINTÄJATKOT

- Etsintätyön perusteiden vahvistamista

Pääsyvaatimus: Tunnistusetsintä 2 tai vastaavat tiedot ja taidot

Etsintäjatkojen tavoite on vahvistaa koiran etsintämotivaatiota ja koiranohjaajan koiranlukutaitoa ID-jäljen perusteiden (kohdejäljen nosto, hajuvanan seuraaminen, esinemotivaatio sekä esineiden ja kohdehenkilön ilmaisu) vahvistamisen kautta. Myös reittikartat ja itsenäinen jälkien teko tulevat viimeistään nyt tutuiksi. Harjoitukset räätälöidään osallistujien mukaan. Pääsääntöisesti harjoittelemme Sipoossa. Osallistujat tekevät jäljet toisilleen. Huomaathan, että voit välillä olla ensimmäinen jäljentekijä, jolloin paikalla olisi hyvä olla noin 10 minuuttia ennen ryhmän aloitusta.  

Perjantait  28.9., 5.10. ja 12.10. 

1. Ryhmä, klo 10.30 – 12.15, TÄYNNÄ 

Hinta: 110 euroa/3 kertaa. Jos ryhmissä on tilaa: yksittäiset kerrat 40 euroa.

3-4 koirakkoa/ryhmä

Kouluttaja: Jenny Koljonen

Ilmoittautumiset: jenny [ät] jobsfordogs.fi

Jos sinulle sopiva ryhmä on täynnä, ilmoittaudu ihmeessä varasijalle.

TUNNISTUSETSINNÄN TUPLATREENIT

- Kohti sokkoetsintää: kaksi harjoitusta yhtenä päivänä

Pääsyvaatimus:  Tunnistusetsintä 2. Lisäksi koiranohjaajalla on rutiini erilaisten jälkien tekemiseen (reittikarttojen luku, esineiden laatu ja sijoittelu, aikataulut) ja koiralla riittävän vahva etsintämotivaatio, jotta se kykenee keskittymään ID-jäljen perusteisiin (kohdejäljen nosto, hajuvanan seuraaminen, esineiden ja kohdehenkilön ilmaisu) erilaisissa ympäristöissä.

Suositellaan: Koiranohjaajille, joka haluavat kehittyä kohti itsenäistä etsintätyötä. Tuplat voivat olla sopiva vaihtoehto myös kahden ID-koiran omistajalle: päivän harjoitukset voidaan jakaa niin, että koirat ovat suoritusvuorossa vain kerran.

Etsintä on aina yhteistyötä. Tuplatreeneissä tehdään jokaiselle koirakolle kaksi harjoitusta, joista toinen on sokkoetsintä ja toinen ohjatumpi harjoitus. Tavoite on vahvistaa koirakon itsenäistä työskentelyä, etsintäkestoa ja koiranohjaajan roolia etsintätyössä. Myös kartturin rooli tulee tutuksi. Osallistujat tekevät pääsääntöisesti jäljet toisilleen ja toimivat tarvittaessa kohdehenkilöinä. Treenipaikat vaihtelevat Porvoo-Sipoo-Helsinki-Vantaa -alueella.

1. Perjantairyhmä: 31.8, 21.9. ja 19.10. klo 10.30 –>, TÄYNNÄ

2. Lauantairyhmä 8.9., 29.9. ja 20.10. klo 10.30 –>, TÄYNNÄ

Yhden treenipäivän kesto 3 - 4,5 h

3-4 koirakkoa/ryhmä

Kouluttaja: Jenny Koljonen

Hinta: 220 euroa/3 kertaa. Jos ryhmissä on tilaa: yksittäiset kerrat 80 euroa.

Ilmoittautumiset: jenny [ät] jobsfordogs.fi

Jos sinulle sopiva ryhmä on täynnä, ilmoittaudu ihmeessä varasijalle. Kysy myös kevään 2019 ilta- ja päiväryhmistä.​

MAASTOETSINNÄT

- Herätys ja haisteluhommiin!

Pääsyvaatimus: Tunnistusetsintä 2 tai Jäljestämisen perusteet -kurssi

Suositellaan: Jäljestämisen jatkoharjoitteluun sekä palauttaviksi harjoituksiksi taajamaetsinnän lomassa.

Maastoetsinnöissä tehdään erilaisia jäljestys- ja etsintäharjoituksia pääsääntöisesti pehmeällä pinnalla lähtöhajua hyödyntäen ja/tai ilman sitä. Treenit kestävät kahdesta kolmeen tuntiin osallistujamäärästä riippuen ja niiden aikana tehdään jokaiselle koirakolle yksi pidempikestoinen tai pari lyhyempää harjoitusta. Jokainen koiranohjaaja on myös vuorollaan kohdehenkilönä. Treenipaikat ovat Sipoon ja Porvoon metsissä ja taajamien viheralueilla. Maastoetsintäaamupäivät lunastetaan kertamaksulla, joten niille voi osallistua vaikka vain kerran kauden aikana. 

Keskiviikot:

5.9.klo 10.00 ->   TÄYNNÄ

19.9. klo 10.00 ->  TÄYNNÄ

24.10. klo 10.00 -> TÄYNNÄ                                           

Yhden treenipäivän kesto 2 - 3 h

Kouluttaja: Jenny Koljonen

3 - 4 koirakkoa

Hinta 50 euroa/kerta (varausmaksu 25 euroa/kerta tai 50 euroa/useampi kerta)  

Ilmoittautumiset: jenny [ät] jobsfordogs.fi

Jos sinulle sopiva ryhmä on täynnä, ilmoittaudu ihmeessä varasijalle. Kysy myös kevään 2019 ilta- ja päiväryhmistä.

VALMENNUSRYHMÄ, SYKSY 2018

- Tavoitteellista ja intensiivistä treenaamista 

Pääsyvaatimus:  Tunnistusetsintä 2 ja vähintään yksi tunnistusetsinnän jatkokurssi. Lisäksi vaaditaan halua määritellä kauden tavoite sekä dokumentoida ja analysoida omaa treenaamista yhdessä.

Suositellaan: Koiranohjaajille, jotka haluavat kauden ajan keskittyä intensiivisemmin tietyn tunnistusetsinnän osa-alueen vahvistamiseen tai jotka kaipaavat kotiharjoitteluunkin enemmän suunnitelmallisuutta ja seurantaa.  

Jokaiselle osallistujalle määritellään kouluttajan tuella henkilökohtainen tavoite ja laaditaan koulutussuunnitelma, jota kauden aikana tarkennetaan. Osallistujat pitävät treenipäiväkirjaa ja kouluttajan etätuki on käytössä koko kauden ajan. Ryhmän viestintään käytetään mm. whatsappia. Valmennusryhmästä saa parhaan hyödyn, jos omatoimiseen treenaamiseen sitoutuu vähintään kerran viikossa.

Viisi yhteistä treenipäivää, joiden aikana pääsääntöisesti pari käytännön harjoitusta sekä treenien purkua ja suunnittelua yhdessä. Yhteisharjoituksissa suorituksia myös videokuvataan. Treenipaikat vaihtelevat Sipoossa ja sen lähikaupungeissa (40 km säteellä Etelä-Sipoosta).

Lauantait:  25.8., 15.9., 6.10. ,10.11. ja 1.12. klo 10.30 ->

TÄYNNÄ

Yhden treenipäivän kesto 3 - 4,5 h

Kouluttaja: Jenny Koljonen

3-4 koirakkoa

Hinta: 475 euroa/syyskausi                                                                                                   

Tiedustelut: jenny [ät] jobsfordogs.fi

TUNNISTUSETSINNÄN TEEMAKURSSIT

 

1.  TUNNISTUSJÄLJEN YLEISTÄMINEN

Pääsyvaatimus: Tunnistusetsintä 1- ja 2 -kurssit. Koira osaa jo lähtöhajun saatuaan lähteä etsimään hajuvanaa ja tunnistaa jäljellä olevat esineet.  

Tunnistusjäljen yleistäminen erilaisille pinnoille ja ympäristöihin kunkin koiran resurssien mukaan. Koirakot opettelevat myös jäljen nostamista pikkuhiljaa isommalta alueelta. Kurssin aikana ohjaaja suunnittelee ja analysoi omia harjoituksiaan kouluttajan avustuksella. Kurssi sopii kaikentasoisille koirille. Erinomainen mahdollisuus jatkaa harrastusta myös heti Tunnistusetsintä 2 –kurssin jälkeen. Koulutus Sipoossa, Keravalla ja Tuusulassa.

Kouluttaja: Päivi Romppainen

Ilmoittautumiset: paivi [ät] jobsfordogs.fi

2. NOSTOT & LYHYT JÄLKI

Pääsyvaatimus: Tunnistusetsintä 1- ja 2 -kurssit. Koira osaa jo lähtöhajun saatuaan lähteä etsimään hajuvanaa ja seurata sitä erilaisissa ympäristöissä.

Maanantai 3. – 24.9.2018, yhteensä 4 kertaa

1. ryhmä klo 18-19.30, TÄYNNÄ
2. ryhmä klo 19.45-21.15, TÄYNNÄ

Koira etsii hajua isommalta alueelta, jossa etsittävä ihminen on viimeksi nähty. Harjoitukset ovat ohjaajalle sokkoja. Ohjaaja harjoittelee etsintätaktiikan luomista, käyttämistä sekä opettelee lukemaan koiraansa. Etsintää seuraa lyhyt jälki. Koulutus tapahtuu Sipoossa.

Kouluttaja: Päivi Romppainen

Max. 3 koirakkoa/ryhmä

Hinta 140 euroa. 

Ilmoittautumiset: paivi [ät] jobsfordogs.fi

3. TUNNELIT, PARKKIHALLIT, RAPUT

Pääsyvaatimus: Tunnistusetsintä 1- ja 2 -kurssit. Koira osaa jo lähtöhajun saatuaan lähteä etsimään hajuvanaa ja seurata sitä. Koira kykenee toimimaan ympäristössä, jossa liikkuu paljon ihmisiä ja ajoneuvoja, muun muassa junia.

Maanantai 1.10. – 29.10.2018, yhteensä 4 kertaa tänä aikana. Yksi maanantai viidestä tulee jäämään väliin.
1. ryhmä klo 18-19.30, TÄYNNÄ
2. ryhmä klo 19.45-21.15, TÄYNNÄ

Jäljen nostaminen isommalta alueelta tai risteyksestä. Jälki kulkee tunneleista, ovista, parkkihalleista ja rappusista Keravan rautatieaseman ympäristössä. Harjoitukset ovat ohjaajalle sokkoja.

Kouluttaja: Päivi Romppainen

Max. 3 koirakkoa/ryhmä

Hinta 140 euroa, Yht. 4 kertaa.

Ilmoittautumiset: paivi [ät] jobsfordogs.fi

ID-HAJUTUNNISTUSTA EDISTYNEILLE

- Kohteen etsintää ja ilmaisua sisätiloissa

Pääsyvaatimus: Tunnistusetsintä 2 tai vastaavat tiedot ja taidot. Koirakot treenaavat koulutustilassa yksi kerrallaan, joten koiran on osattava odottaa vuoroaan autossa.

Suositellaan: Kaikille, jotka haluavat kouluttaa koiralleen vahvan ilmaisukäytöksen kohdehajulle. Kurssi on myös oiva tilaisuus tarkemman etsintärutiinin kouluttamiseen silloin, kun etsintämotivaatio ja ilmaisukäytös jo ovat vahvat tai siihen, että etsintäalueelta ei aina löydy kohdehajua.

Sisätilakurssi tukee ulkoharjoittelua tarjoamalla etsintätyössä tarvittavien taitojen harjoittelua hallitummissa olosuhteissa. Koirille koulutetaan ilmaisukäytös kohdehajulle tai vahvistetaan käytöstä. Kun ilmaisukäytös on vahva, koirille koulutetaan ns. tyhjän ilmaisu (kohdehajua ei löydykään) tai vahvistetaan jo koulutettua käytöstä tai siirrytään tarkemman etsintärutiinin kouluttamiseen. Harjoittelussa käytetään purkkirataa ja muuta sisätilaa koirakoitten mukaan. 

Torstait  8.11., 15.11., 22.11. ja 29.11. klo 19.30 – 21.15, TÄYNNÄ

Kurssipaikka: Palopellonkatu 1, Kerava

3-4 koirakkoa/ryhmä

Kouluttaja: Jenny Koljonen

Hinta: 160 euroa/4 kertaa. Jos ryhmissä on tilaa: yksittäiset kerrat 45 euroa.

Ilmoittautumiset: jenny [ät] jobsfordogs.fi

Varasijalle voi ilmoittautua!

TUNNISTUSETSINTÄPÄIVÄ

- Kestoa ja itsenäisyyttä työskentelyyn

Pääsyvaatimus: Tunnistusetsintä 2 tai vastaavat tiedot ja taidot. Lisäksi suositellaan kokemusta monipuolisista etsintätehtävistä.

Päivän etsintäharjoitusten tavoite on vahvistaa koirakon pidempikestoista ja itsenäistä työskentelyä. Jokainen koiranohjaaja toimii vuorollaan myös toisen koirakon kartturina. Harjoittelu tapahtuu maastossa ja/tai taajamassa Sipoossa ja/tai lähikaupungeissa.

Kouluttaja: Jenny Koljonen

Tiedustelut: jenny [ät] jobsfordogs.fi

Vuonna 2018 vain tilauksesta.

TUNNISTUSETSINNÄN MINILEIRIT

- Kesätreenit peräkkäisinä päivinä

Pääsyvaatimus: Tunnistusetsintä 2 

Minileirien tavoite on nähdä, miten koirat jaksavat ja kehittyvät tiiviimmässä treenitahdissa. Yhdellä treenikerroista  tehdään vanhemman jäljen ajoharjoitus, mutta muuten teemat tarkentuvat osallistujien mukaan. Päiväryhmä tekee yhtenä päivänä jäljen iltaryhmälle vanhenemaan ja toisin päin. Treenipaikat ovat pääsääntöisesti Sipoossa ja/tai sen lähialueilla.

Ilta- ja päiväryhmiä taas kesällä 2019

Tiedustelut: jenny [ät] jobsfordogs.fi