Koulutuksemme

perustuu koiran käyttäytymisen ja oppimisen lainalaisuuksien tuntemiseen. Noudatamme työssämme Suomen eläintenkouluttajat ry:n eettisiä sääntöjä.

Tervetuloa hommiin!

Jobs for Dogs on erikoistunut hajutunnistuskoirien kouluttamiseen.Tunnistusetsinnän kouluttamisessa siviilikoirakoille olemme alan pioneereja. Koulutusryhmämme ovat pieniä, jotta opetus olisi mahdollisimman yksilöllistä. Mukaan ovat tervetulleita kaikki koiran kouluttamisesta ja hyvinvoinnista kiinnostuneet. Ryhmäkoulutusten lisäksi tarjoamme yksityisopetusta pikkupennuista lähtien.